Čitaj mi

OBAVEŠTENјE O POLAGANJU ISPITA ZA TAKSISTE

Komisija za polaganje ispita o poznavanju propisa koji regulišu taksi-prevoz i poznavanja Grada Novog Sada obaveštava kandidate da će se pismeni deo ispita biti održan 2. oktobra 2017. godine, a usmeni 4. oktobra 2017. godine u zgradi Skupštine Grada Novog Sada u Ulici Žarka Zrenjanina  br. 2 u Novom Sadu,  sa početkom u 15.00 časova.

Obeveštenje i obrasce prijava za polaganje ispita  kandidati mogu preuzeti na portirnici u zgradi Skupštine Grada Novog Sada. Prijave za ispit podnose se sekretaru Komisije, u Gradskoj  upravi za saobraćaj i puteve, Ulica Žarka Zrenjanina br. 2, u Novom Sadu, na II spratu, kancelarija br. 40, od 13.00 do 14.00 časova svakog radnog dana.

Novi Sad, 5. septembar 2017. godine