Читај ми

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ ГРЕЈНЕ СЕЗОНЕ 2021/2022. ГОДИНЕ У НОВОМ САДУ

Према Oдлуци о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом из Топлификационог система Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 45/2017, 27/2019 и 59/2019), грејна сезона 2021/2022. године у Новом Саду почела је данас, 23. септембра 2021. године и Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад, у складу са спољашњим условима и режимом рада, започиње редовну испоруку топлотне енергије за грејање.

Током грејне сезоне корисници могу поднети рекламације Одсеку за односе с потрошачима на квалитет испоруке топлотне енергије за грејање и припрему топле потрошне воде позивањем броја 0800-100-021, сваког дана од 6 до 22 часа.

Корисници такође могу да путем СМС поруке пријаве рекламацију на квалитет испоруке топлотне енергије за грејање и припрему топле потрошне воде на бројеве телефона 064/81-81-580 и 064/81-81-581 сваког дана од 6 до 22 часа. У СМС поруци је потребно навести име и презиме, тачну адресу, спрат и број стана на који се рекламација односи, као и кратак опис рекламације, а све у циљу што ефикаснијег решавања пријављеног проблема.  Наведени бројеви телефона служе искључиво за пријаву рекламација путем СМС поруке и апелујемо на кориснике услуга да поменуте бројеве не користе у друге сврхе.

На почетку грејне сезоне, корисници треба да обрате пажњу на исправност и функционалност кућних инсталација, те да се у случају цурења на истим обрате Новосадској топлани на број телефона 4881-105, који им је због хитности интервенције на располагању 24 сата и искључиво служи за ту врсту пријаве.