Čitaj mi

OBAVEŠTENјE O POČETKU GREJNE SEZONE 2021/2022. GODINE U NOVOM SADU

Prema Odluci o proizvodnji, distribuciji i snabdevanju toplotnom energijom iz Toplifikacionog sistema Grada Novog Sada („Službeni list Grada Novog Sada“, br. 45/2017, 27/2019 i 59/2019), grejna sezona 2021/2022. godine u Novom Sadu počela je danas, 23. septembra 2021. godine i Javno komunalno preduzeće „Novosadska toplana“ Novi Sad, u skladu sa spolјašnjim uslovima i režimom rada, započinje redovnu isporuku toplotne energije za grejanje.

Tokom grejne sezone korisnici mogu podneti reklamacije Odseku za odnose s potrošačima na kvalitet isporuke toplotne energije za grejanje i pripremu tople potrošne vode pozivanjem broja 0800-100-021, svakog dana od 6 do 22 časa.

Korisnici takođe mogu da putem SMS poruke prijave reklamaciju na kvalitet isporuke toplotne energije za grejanje i pripremu tople potrošne vode na brojeve telefona 064/81-81-580 i 064/81-81-581 svakog dana od 6 do 22 časa. U SMS poruci je potrebno navesti ime i prezime, tačnu adresu, sprat i broj stana na koji se reklamacija odnosi, kao i kratak opis reklamacije, a sve u cilјu što efikasnijeg rešavanja prijavlјenog problema.  Navedeni brojevi telefona služe isklјučivo za prijavu reklamacija putem SMS poruke i apelujemo na korisnike usluga da pomenute brojeve ne koriste u druge svrhe.

Na početku grejne sezone, korisnici treba da obrate pažnju na ispravnost i funkcionalnost kućnih instalacija, te da se u slučaju curenja na istim obrate Novosadskoj toplani na broj telefona 4881-105, koji im je zbog hitnosti intervencije na raspolaganju 24 sata i isklјučivo služi za tu vrstu prijave.