Читај ми

ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАДСКЕ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ О ЧЕТВРТОЈ РАТИ ГОДИШЊЕГ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Градска пореска управа Града Новог Сада обавештава обвезнике-физичка лица, предузетнике и правна лица, да 16. новембра 2020. године доспева четврта рата за уплату годишњег пореза на имовину за 2020. годину. Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења уплата.

Такође, због новонастале ситуације, а у циљу сузбијања даљег ширења заразне болести COVID-19 и очувања здравља суграђана, позивају се порески обвезници да са Градском пореском управом у што већем обиму комуницирају путем електронске поште на следеће мејл адресе:

uverenja.gpu@novisad.rs - за пријем захтева за издавање уверења
- naknade.gpu@novisad.rs - за пријем пореских пријава и свих других поднесака везано за Накнаду за заштиту и унапређивање животне средине и Накнада за коришћење јавних површина
- gpu@novisad.rs - за све остале писане поднеске.

Поред наведених мејл адреса, службеници Градске пореске управе стоје на располагању суграђанима за сва питања на бројеве телефона: 4871-751 и 4871-707.

Нови Сад, 11. новембар 2020. године