Čitaj mi

OBAVEŠTENJE GRADSКE PORESКE UPRAVE O ČETVRTOJ RATI GODIŠNJEG POREZA NA IMOVINU

Gradska poreska uprava Grada Novog Sada obaveštava obveznike-fizička lica, preduzetnike i pravna lica, da 16. novembra 2020. godine dospeva četvrta rata za uplatu godišnjeg poreza na imovinu za 2020. godinu. Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja uplata.

Takođe, zbog novonastale situacije, a u cilju suzbijanja daljeg širenja zarazne bolesti COVID-19 i očuvanja zdravlja sugrađana, pozivaju se poreski obveznici da sa Gradskom poreskom upravom u što većem obimu komuniciraju putem elektronske pošte na sledeće mejl adrese:

uverenja.gpu@novisad.rs - za prijem zahteva za izdavanje uverenja
- naknade.gpu@novisad.rs - za prijem poreskih prijava i svih drugih podnesaka vezano za Naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine i Naknada za korišćenje javnih površina
- gpu@novisad.rs - za sve ostale pisane podneske.

Pored navedenih mejl adresa, službenici Gradske poreske uprave stoje na raspolaganju sugrađanima za sva pitanja na brojeve telefona: 4871-751 i 4871-707.

Novi Sad, 11. novembar 2020. godine