Читај ми

ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАДСКЕ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ

Градска пореска управа Града Новог Сада обавештава обвезнике пореза на имовину који воде пословне књиге (правна лица и предузетнике) да рок за подношење пореске пријаве истиче 31. марта за обрачун пореза за 2014. годину.

Према последњим изменама Закона о порезима на имовину, од 1. јануара 2014. године обвезници који воде пословне књиге врше самоопорезивање, што значи да у складу са Законским одредбама сами утврђују порез на имовину за 2014. годину.

Како је изузетно мали број обвезника до сада извршио своје законске обавезе, позивамо их да то учине најкасније до 31. марта. Обавештавамо обвезнике да се пореска пријава ППИ-1 попуњава на начин који је уређен Правилником о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину, а исти се може пронаћи на сајту Градске пореске управе www.gpu.novisad.rs

За све пореске обвезнике који пропусте Законом предвиђени рок за подношење пореске пријаве, Градска пореска управа ће предузети неопходне мере у складу са чланом 177. Закона о пореском поступку и пореској администрацији .

Ради омогућавања благовременог пријема пореских пријава, шалтери Градске пореске управе у Градској кући - Трг слободе бр. 1, ће до 31. марта радити продужено и то:

Четвртак      27.03.2014. од 7:30 до 19:30
Петак            28.03.2014. од 7:30 до 19:30
Субота          29.03.2014. од 8:00 до 16:00
Понедељак   31.03.2014 од 7:30 до 19:30

Нови Сад, 26. март 2014. године