Čitaj mi

OBAVEŠTENJE GRADSKE PORESKE UPRAVE

Gradska poreska uprava Grada Novog Sada obaveštava obveznike poreza na imovinu koji vode poslovne knjige (pravna lica i preduzetnike) da rok za podnošenje poreske prijave ističe 31. marta za obračun poreza za 2014. godinu.

Prema poslednjim izmenama Zakona o porezima na imovinu, od 1. januara 2014. godine obveznici koji vode poslovne knjige vrše samooporezivanje, što znači da u skladu sa Zakonskim odredbama sami utvrđuju porez na imovinu za 2014. godinu.

Kako je izuzetno mali broj obveznika do sada izvršio svoje zakonske obaveze, pozivamo ih da to učine najkasnije do 31. marta. Obaveštavamo obveznike da se poreska prijava PPI-1 popunjava na način koji je uređen Pravilnikom o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu, a isti se može pronaći na sajtu Gradske poreske uprave www.gpu.novisad.rs

Za sve poreske obveznike koji propuste Zakonom predviđeni rok za podnošenje poreske prijave, Gradska poreska uprava će preduzeti neophodne mere u skladu sa članom 177. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji .

Radi omogućavanja blagovremenog prijema poreskih prijava, šalteri Gradske poreske uprave u Gradskoj kući - Trg slobode br. 1, će do 31. marta raditi produženo i to:

Četvrtak      27.03.2014. od 7:30 do 19:30
Petak            28.03.2014. od 7:30 do 19:30
Subota          29.03.2014. od 8:00 do 16:00
Ponedelјak   31.03.2014 od 7:30 do 19:30

Novi Sad, 26. mart 2014. godine