Читај ми

НОВО ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА СЕКУНДАРНУ СЕПАРАЦИЈУ ОТПАДА

Градоначелник Новог Сада Игор Павличић и директор ЈКП 'Чистоћа' Далибор Новаковић обишли су изградњу постројења за секундарну сепарацију отпада на градској депонији, за чију изградњу је Град Нови Сад 2010. године обезбедио 54 милиона динара капиталних субвенција. Посао изградње и постављања постројења ЈКП „Чистоћа“ поверила је предузећу 'Техниџ', а радови би требало да буду завршени до краја овог месеца.

- ЈКП Чистоћа једно је од најбољих предузећа које се бави овом делатношћу у земљи. Још 2002. године почели смо са секундарном сепарацијом отпада, а циљ нам је да трајно и системски решимо ово питање, и то тако што ћемо отпад користити за ставрање енергије која нам је преко потребна - рекао је градоначелник Павличић и додао да ће у наредном периоду на адекватан начин бити решено и питање уништавања анималног отпада.

Ново постројење, које се гради у хали у којој се од 2002. године налази слично постројење за секундарну сепарацију, је савременије и веће, а највеће предности су у томе што ће механички бити раздвајан органски отпад који не може поново да се користи од амбалажног отпада који ће улазити у сортирницу. Тако ће у сортирници бити раздвајане корисне сировине као што су папир, картон, најлон, пластика, метал и ПЕТ амбалажа. Ново Постројење моћиће да третира 20 тона отпада на сат, а на пословима раздвајања корисних сировина, ће радити по 28 радника у једној смени.

Према речима Далибора Новаковића на градску депонију сваког дана, осим индустријског и грађевинског отпада, стигне и 360-400 тона комуналног отпада (из домаћинстава), у којем су садржане сировине које се могу поново корисно употребити. Изградњом новог постројења, како је он оценио, поред остваривања еколошких предности, биће омогућено издвајање тих сировина и њихова продаја, а у исто време смањиће се количина отпада који заврши на депонији.

Нови Сад, 10. фебруар 2010. године