Čitaj mi

NOVO POSTROJENJE ZA SEKUNDARNU SEPARACIJU OTPADA

Gradonačelnik Novog Sada Igor Pavličić i direktor JKP 'Čistoća' Dalibor Novaković obišli su izgradnju postrojenja za sekundarnu separaciju otpada na gradskoj deponiji, za čiju izgradnju je Grad Novi Sad 2010. godine obezbedio 54 miliona dinara kapitalnih subvencija. Posao izgradnje i postavljanja postrojenja JKP „Čistoća“ poverila je preduzeću 'Tehnidž', a radovi bi trebalo da budu završeni do kraja ovog meseca.

- JKP Čistoća jedno je od najboljih preduzeća koje se bavi ovom delatnošću u zemlji. Još 2002. godine počeli smo sa sekundarnom separacijom otpada, a cilj nam je da trajno i sistemski rešimo ovo pitanje, i to tako što ćemo otpad koristiti za stavranje energije koja nam je preko potrebna - rekao je gradonačelnik Pavličić i dodao da će u narednom periodu na adekvatan način biti rešeno i pitanje uništavanja animalnog otpada.

Novo postrojenje, koje se gradi u hali u kojoj se od 2002. godine nalazi slično postrojenje za sekundarnu separaciju, je savremenije i veće, a najveće prednosti su u tome što će mehanički biti razdvajan organski otpad koji ne može ponovo da se koristi od ambalažnog otpada koji će ulaziti u sortirnicu. Tako će u sortirnici biti razdvajane korisne sirovine kao što su papir, karton, najlon, plastika, metal i PET ambalaža. Novo Postrojenje moćiće da tretira 20 tona otpada na sat, a na poslovima razdvajanja korisnih sirovina, će raditi po 28 radnika u jednoj smeni.

Prema rečima Dalibora Novakovića na gradsku deponiju svakog dana, osim industrijskog i građevinskog otpada, stigne i 360-400 tona komunalnog otpada (iz domaćinstava), u kojem su sadržane sirovine koje se mogu ponovo korisno upotrebiti. Izgradnjom novog postrojenja, kako je on ocenio, pored ostvarivanja ekoloških prednosti, biće omogućeno izdvajanje tih sirovina i njihova prodaja, a u isto vreme smanjiće se količina otpada koji završi na deponiji.

Novi Sad, 10. februar 2010. godine