Читај ми

НОВИ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О СТИЦАЊУ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ ЗАШТИЋЕНОГ КУПЦА

 

У складу са Уредбом о енергетски заштићеном купцу, односно угроженом купцу топлотне енергије („Службени гласник РС“, број 90/13), домаћинства која су остварила статус енергетски заштићеног купца у 2013. години, потребно је да за наредну календарску годину поднесу нови захтев.

Уз захтев, уколико није дошло до промене у подацима на основу којих је издато уверење о стицању статуса енергетски заштићеног купца, односно угроженог купца, подноси се изјава и доказ о приходима домаћинства за месец који претходи месецу подношења захтева.

Услов за стицање статуса енергетски заштићеног купца, односно угроженог  купца је остварен укупан месечни приход и то:
1. до 13.222,00 динара за домаћинство са једним чланом,
2. до 19.251,00 динара за домаћинства са два и три члана,
3. до 25.276,00 динара за домаћинства са четири и пет чланова,
4. до 31.786,00 динара за домаћинства са шест и више чланова.

Захтеви за издавање уверења о стицању статуса енергетски заштићеног купца, односно угроженог купца подноси се Градској управи за социјалну и дечију заштиту, путем писарнице Градске управе за опште послове, Нови Сад, Трг слободе бр. 1, где се могу и преузети обрасци захтева, а могу се преузети и са званичног сајта Града Новог Сада www.novisad.rs
      
Нови Сад, 16. децембар 2013. године