Čitaj mi

NOVI ZAHTEV ZA IZDAVANJE UVERENJA O STICANJU STATUSA ENERGETSKI ZAŠTIĆENOG KUPCA

 

U skladu sa Uredbom o energetski zaštićenom kupcu, odnosno ugroženom kupcu toplotne energije („Službeni glasnik RS“, broj 90/13), domaćinstva koja su ostvarila status energetski zaštićenog kupca u 2013. godini, potrebno je da za narednu kalendarsku godinu podnesu novi zahtev.

Uz zahtev, ukoliko nije došlo do promene u podacima na osnovu kojih je izdato uverenje o sticanju statusa energetski zaštićenog kupca, odnosno ugroženog kupca, podnosi se izjava i dokaz o prihodima domaćinstva za mesec koji prethodi mesecu podnošenja zahteva.

Uslov za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca, odnosno ugroženog  kupca je ostvaren ukupan mesečni prihod i to:
1. do 13.222,00 dinara za domaćinstvo sa jednim članom,
2. do 19.251,00 dinara za domaćinstva sa dva i tri člana,
3. do 25.276,00 dinara za domaćinstva sa četiri i pet članova,
4. do 31.786,00 dinara za domaćinstva sa šest i više članova.

Zahtevi za izdavanje uverenja o sticanju statusa energetski zaštićenog kupca, odnosno ugroženog kupca podnosi se Gradskoj upravi za socijalnu i dečiju zaštitu, putem pisarnice Gradske uprave za opšte poslove, Novi Sad, Trg slobode br. 1, gde se mogu i preuzeti obrasci zahteva, a mogu se preuzeti i sa zvaničnog sajta Grada Novog Sada www.novisad.rs
      
Novi Sad, 16. decembar 2013. godine