Читај ми

НОВИ САД – ГРАД СА ПОВОЉНИМ ПОСЛОВНИМ ОКРУЖЕЊЕМ

Град Нови Сад добио је званичну Потврду о испуњености критеријума програма цертификације градова/општина са повољним пословним окружењем у југоисточној Европи (BFC SEE).

Програм цертификације од стране НАЛЕД-а је процес који промовише стандарде ефикасне и транспарентне локалне администрације и омогућава оцену квалитета услуга и информација које општине пружају инвеститорима и привредницима. Стицањем цертификата о повољној пословној клими градови и општине се сврставају у одабрану групу локалних заједница у Србији које су суштински и дугорочно посвећене развоју привреде и које су успеле да створе услове за развој бизниса и инвестиције.

Акредитационо тело BFC SEE на основу одлуке Регионалног савета од 24. новембра 2020. године, потврдило је да Град Нови Сад испуњава критеријуме Програма цертификације градова и општина са повољним пословним окружењем у југоисточној Европи у складу са стандардом BFC SEE Едиција III са остварених 92.67 од максималних 100 процентних поена.

Одлуком Регионалног савета локална самоуправа стиче право на коришћење назива „Повољно пословно окружење-Business Friendly Municipality“ и право коришћења и истицања заштићеног знака Цертификације у складу са књигом стандарда у наредне три године.

Нови Сад, 17. март 2021. године