Čitaj mi

NOVI SAD – GRAD SA POVOLjNIM POSLOVNIM OKRUŽENјEM

Grad Novi Sad dobio je zvaničnu Potvrdu o ispunjenosti kriterijuma programa certifikacije gradova/opština sa povolјnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi (BFC SEE).

Program certifikacije od strane NALED-a je proces koji promoviše standarde efikasne i transparentne lokalne administracije i omogućava ocenu kvaliteta usluga i informacija koje opštine pružaju investitorima i privrednicima. Sticanjem certifikata o povolјnoj poslovnoj klimi gradovi i opštine se svrstavaju u odabranu grupu lokalnih zajednica u Srbiji koje su suštinski i dugoročno posvećene razvoju privrede i koje su uspele da stvore uslove za razvoj biznisa i investicije.

Akreditaciono telo BFC SEE na osnovu odluke Regionalnog saveta od 24. novembra 2020. godine, potvrdilo je da Grad Novi Sad ispunjava kriterijume Programa certifikacije gradova i opština sa povolјnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi u skladu sa standardom BFC SEE Edicija III sa ostvarenih 92.67 od maksimalnih 100 procentnih poena.

Odlukom Regionalnog saveta lokalna samouprava stiče pravo na korišćenje naziva „Povolјno poslovno okruženje-Business Friendly Municipality“ i pravo korišćenja i isticanja zaštićenog znaka Certifikacije u skladu sa knjigom standarda u naredne tri godine.

Novi Sad, 17. mart 2021. godine