Читај ми

НОВИ САД - ГРАД СА ПОВОЉНИМ ПОСЛОВНИМ ОКРУЖЕЊЕМ

Град Нови Сад је потписао уговор са Националном алијансом за локални економски развој (НАЛЕД) на програму Цертификација општина са повољним пословним окружењем у јулу 2011. године. Програм цертификације је процес који промовише стандарде ефикасне и транспарентне локалне администрације и омогућава оцену квалитета услуга и информација које општине пружају инвеститорима и привредницима.

Служба извршних органа Града Новог Сада – Канцеларија за локални економски развој је, у сарадњи са Градским управама, јавним и јавним–комуналним предузећима, припремила и поднела документацију за процес цертификације НАЛЕД-у. Након посете Верификационе комисије, 25. априла 2012. године одлуком Комисије констатовано је да локална управа има осећај за стварање повољних услова за динамичан развој Града Новог Сада и да је испунила критеријуме за стицање цертификата градовима и општинама које су повољне за пословање и будуће инвестиције.

НАЛЕД је кроз Програм цертификације успоставио 12 критеријума и преко 80 поткритеријума на основу којих се оцењује да ли је и у којој мери нека општина испунила стандарде повољног пословног окружења. Званични цертификат који то потврђује издају НАЛЕД и Министарство економије и регионалног развоја, као својеврсну гаранцију инвеститорима да општина нуди све потребне услове за успешан почетак и развој бизниса.

Свечана додела цертификата се одиграва једном годишње током месеца јуна у просторијама Народне скупштине, и од тог тренутка креће званична промоција Града. НАЛЕД ће у сарадњи са партнерима и донаторима на програму омогућити интензивну медијску промоцију као и промоцију потенцијала Града Новог Сада код могућих инвеститора, са циљем даљег привредног раста.

Стицањем цертификата о повољној пословној клими градови и општине се сврставају у одабрану групу локалних заједница у Србији које су суштински и дугорочно посвећене развоју привреде и које су захваљујући конзистентним реформама градске, односно општинске управе, успеле да створе услове које погодују развоју бизниса и инвеститорима. Истовремено, ови градови се квалификују за континуирану подршку у промоцији од стране НАЛЕД-а, Владе АП Војводине, УСАИД-а, Министарства економије и регионалног развоја, страних амбасада у комуникацији са потенцијалним инвеститорима.

Добијањем овог цертификата Град Нови Сад је стекао право да се нађе на мапи градова са повољним пословним окружењем: http://www.naled-serbia.org/certificationmap.

Нови Сад, 22. мај 2012. године