Čitaj mi

NOVI SAD - GRAD SA POVOLJNIM POSLOVNIM OKRUŽENJEM

Grad Novi Sad je potpisao ugovor sa Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj (NALED) na programu Certifikacija opština sa povoljnim poslovnim okruženjem u julu 2011. godine. Program certifikacije je proces koji promoviše standarde efikasne i transparentne lokalne administracije i omogućava ocenu kvaliteta usluga i informacija koje opštine pružaju investitorima i privrednicima.

Služba izvršnih organa Grada Novog Sada – Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj je, u saradnji sa Gradskim upravama, javnim i javnim–komunalnim preduzećima, pripremila i podnela dokumentaciju za proces certifikacije NALED-u. Nakon posete Verifikacione komisije, 25. aprila 2012. godine odlukom Komisije konstatovano je da lokalna uprava ima osećaj za stvaranje povoljnih uslova za dinamičan razvoj Grada Novog Sada i da je ispunila kriterijume za sticanje certifikata gradovima i opštinama koje su povoljne za poslovanje i buduće investicije.

NALED je kroz Program certifikacije uspostavio 12 kriterijuma i preko 80 potkriterijuma na osnovu kojih se ocenjuje da li je i u kojoj meri neka opština ispunila standarde povoljnog poslovnog okruženja. Zvanični certifikat koji to potvrđuje izdaju NALED i Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, kao svojevrsnu garanciju investitorima da opština nudi sve potrebne uslove za uspešan početak i razvoj biznisa.
Svečana dodela certifikata se odigrava jednom godišnje tokom meseca juna u prostorijama Narodne skupštine, i od tog trenutka kreće zvanična promocija Grada. NALED će u saradnji sa partnerima i donatorima na programu omogućiti intenzivnu medijsku promociju kao i promociju potencijala Grada Novog Sada kod mogućih investitora, sa ciljem daljeg privrednog rasta.

Sticanjem certifikata o povoljnoj poslovnoj klimi gradovi i opštine se svrstavaju u odabranu grupu lokalnih zajednica u Srbiji koje su suštinski i dugoročno posvećene razvoju privrede i koje su zahvaljujući konzistentnim reformama gradske, odnosno opštinske uprave, uspele da stvore uslove koje pogoduju razvoju biznisa i investitorima. Istovremeno, ovi gradovi se kvalifikuju za kontinuiranu podršku u promociji od strane NALED-a, Vlade AP Vojvodine, USAID-a, Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, stranih ambasada u komunikaciji sa potencijalnim investitorima.

Dobijanjem ovog certifikata Grad Novi Sad je stekao pravo da se nađe na mapi gradova sa povoljnim poslovnim okruženjem: http://www.naled-serbia.org/certificationmap.

Novi Sad, 22. maj 2012. godine