Нови концепт јавне управе засноване на мобилним градским сервисима у чијој изради учествују грађани - WeLive

Град Нови Сад један од партнера на пројекту WeLive - „Нови концепт јавне управе засноване на мобилним градским сервисима у чијој изради учествују грађани“ / „A new concept of public administration based on citizen co-created mobile urban services“ који је одобрен у оквиру програма Horizon2020 Европске уније. WeLive има за циљ да премости јаз између иновација и усвајања отворених јавних услуга и катализује јавне услуге оснажујући грађане и предузећа да директно учествују у дизајнирању, креирању, избору и испоруци неких јавних услуга у облику мобилних апликација. Такође, има за циљ развијање иновативног и отвореног технолошког оквира за укључивање грађана, јавне управе и локалних предузећа и компанија у иновацијски процес. Конкретно, WeLive омогућaва да:

  • Грађани, компаније и јавна управа изразе своје потребе и разраде нове идеје за услуге и апликације и да одаберу оне најперспективније;
  • Компаније развијају основне градивне блокове који произлазе из потреба исказаних одабраним идејама;
  • Јавна управа и грађани (крајњи корисници) објављују отворене податке који произлазе из потреба исказаних одабраним идејама;

Крајњи циљ јесте умрежавање грађана и јавне управе у финансирању компанија које треба да трансформишу популарне идеје у апликације, користећи градивне блокове (отворени сервис и отворене податке) доступне на тржишту. У зависности од степена развијености потребног тржишта, условљен је и степен реализације крајњег циља.

Реализацијом пројекта се остварује унапређење услуге локалне администрације кроз развој информационих технологија и мобилних сервиса који омогућавају грађанима и привредним субјектима да захтеве са јавним сектором решавају на ефикаснији начин.

 

Jeдна од највећих вредности пројекта WeLive представља отварање теме о отвореним подацима на локалном нивоу, која отвара многе могућности за стварање нових вредности, као што је израда мобилних апликација, што је била и основна идеја за организацију првог хакатона Града Новог Сада.  Мобилне апликације су биле креиране на основу раније предложених идеја грађана, за које је Град организовао такмичење, а победничке идеје су биле: ''Street Art Novi Sad'', ''Град Нови Сад месечно баци 100000 евра у пластици'' и ''Јавне чесме и бунари на којима је вода за пиће безбедна''. Наведени пројекат је наставак пројеката SocIoTal, CLIPS и Е-управа. Поред Града Новог Сада, ЈКП“ Информатике“ и компаније „ДунавНЕТ“ као партнера из Србије, партнери на пројекту су и локалне самоуправе и институције из Шпаније, Италије и Финске. Укупна вредност донације за Град Нови Сад је 76.938,00 ЕУР  и 76.688,00 ЕУР за JКП „Информатика“, а трајање пројекта је 36 месеци.