Novi koncept javne uprave zasnovane na mobilnim gradskim servisima u čijoj izradi učestvuju građani - WeLive

Grad Novi Sad jedan od partnera na projektu WeLive - „Novi koncept javne uprave zasnovane na mobilnim gradskim servisima u čijoj izradi učestvuju građani“ / „A new concept of public administration based on citizen co-created mobile urban services“ koji je odobren u okviru programa Horizon2020 Evropske unije. WeLive ima za cilј da premosti jaz između inovacija i usvajanja otvorenih javnih usluga i katalizuje javne usluge osnažujući građane i preduzeća da direktno učestvuju u dizajniranju, kreiranju, izboru i isporuci nekih javnih usluga u obliku mobilnih aplikacija. Takođe, ima za cilј razvijanje inovativnog i otvorenog tehnološkog okvira za uklјučivanje građana, javne uprave i lokalnih preduzeća i kompanija u inovacijski proces. Konkretno, WeLive omogućava da:

  • Građani, kompanije i javna uprava izraze svoje potrebe i razrade nove ideje za usluge i aplikacije i da odaberu one najperspektivnije;
  • Kompanije razvijaju osnovne gradivne blokove koji proizlaze iz potreba iskazanih odabranim idejama;
  • Javna uprava i građani (krajnji korisnici) objavlјuju otvorene podatke koji proizlaze iz potreba iskazanih odabranim idejama;

Krajnji cilј jeste umrežavanje građana i javne uprave u finansiranju kompanija koje treba da transformišu popularne ideje u aplikacije, koristeći gradivne blokove (otvoreni servis i otvorene podatke) dostupne na tržištu. U zavisnosti od stepena razvijenosti potrebnog tržišta, uslovlјen je i stepen realizacije krajnjeg cilјa.

Realizacijom projekta se ostvaruje unapređenje usluge lokalne administracije kroz razvoj informacionih tehnologija i mobilnih servisa koji omogućavaju građanima i privrednim subjektima da zahteve sa javnim sektorom rešavaju na efikasniji način.

 

Jedna od najvećih vrednosti projekta WeLive predstavlјa otvaranje teme o otvorenim podacima na lokalnom nivou, koja otvara mnoge mogućnosti za stvaranje novih vrednosti, kao što je izrada mobilnih aplikacija, što je bila i osnovna ideja za organizaciju prvog hakatona Grada Novog Sada.  Mobilne aplikacije su bile kreirane na osnovu ranije predloženih ideja građana, za koje je Grad organizovao takmičenje, a pobedničke ideje su bile: ''Street Art Novi Sad'', ''Grad Novi Sad mesečno baci 100000 evra u plastici'' i ''Javne česme i bunari na kojima je voda za piće bezbedna''. Navedeni projekat je nastavak projekata SocIoTal, CLIPS i E-uprava. Pored Grada Novog Sada, JKP“ Informatike“ i kompanije „DunavNET“ kao partnera iz Srbije, partneri na projektu su i lokalne samouprave i institucije iz Španije, Italije i Finske. Ukupna vrednost donacije za Grad Novi Sad je 76.938,00 EUR  i 76.688,00 EUR za JKP „Informatika“, a trajanje projekta je 36 meseci.