Читај ми

ЈКП ЧИСТОЋА

ЈКП »Чистоћа« Нови Сад
Сентандрејски пут 3
21000 Нови Сад

Тел : +381 21 44 36 11
Фаx: + 381 21 63 34 691
e-mail : office@cistocans.co.rs
www.cistocans.co.rs
Грађани могу да се обрате за сва питања CALL CENTRU JKP „ČISTOĆA“ на број 021/63-33-884

Најчешћа питања и одговори
КАКО ДА ИЗНАЈМИМ ВЕЛИКИ КОНТЕЈНЕР ЗА КАБАСТИ ОТПАД?
Грађани могу изнајмити контејнер од 5m³ за крупан и грађевински отпад приликом реновирања кућа и станова, чишћења подрума или тавана, по утврђеном ценовнику за необавезне услуге, који износи 2.120,00 дин + пдв. Контејнер постављамо на договорену адресу, на којој стоји 24 сата. Потребно је да се грађани обрате Служби за изношење смећа на телефон 021/ 44-36-11 лок. 126 како би се уговорио термин.
КОМЕ ДА ПРИЈАВИМ ДИВЉУ ДЕПОНИЈУ?
Постојање дивље депоније мора се пријавити Комуналној инспекцији града Новог Сада.
ЈКП „Чистоћа“ уклања дивљу депонију тек по добијању налога за чишћење од Комуналне инспекције.
УГОВОРИ О ЧИШЋЕЊУ СА ОРГАНИЗАТОРИМА ЈАВНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА
Процедура ангажовања ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад на вршењу услуге чишћења и уређења јавних површина приликом одржавања јавних манифестација важи за сва правна лица и удружења грађана који су организатори јавних манифестација у Новом Саду.
Организатори јавних манифестација да би добили сагласност за одржавање манифестације од Градске управе за комуналне послове, између осталог морају да наведеној Управи доставе и Уговор о вршењу услуга чишћења и уређења потписан од стране ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад.
Да би прибавили потребан Уговор, правна лица и удружења грађана као организатори морају да се обрате ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад писмено и наведу тачну локацију, величину површине коју желе да заузму и број дана трајања манифестације, као и опис манифестације. Након тога, ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад на основу Ценовника необавезних услуга прави понуду, а правно лице потом у писаној форми потврђује да ли понуду прихвата или не прихвата.
Уколико је понуда прихваћена ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад прави Уговор о вршењу услуга чишћења и уређења у шест примерака, који потом потписује Директор ЈКП „Чистоћа“ и одговорно лице организатора. Уговор се потписује у просторијама ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад. Потребно је да одговорно лице са собом понесе печат своје организације.
За било какве додатне информације, можете се обратити Служби комерцијале на број телефона 021/443-611 локали 124 и 147.
УКЛАЊАЊЕ УГИНУЛИХ И ПРЕГАЖЕНИХ ЖИВОТИЊА?
Уколико грађани виде на коловозима прегажене животиње или се деси да им у домаћинствима угину домаће животиње и кућни љубимци, треба да се јаве Служби за уклањање угинућа на број телефона 021/6419-021.