Čitaj mi

JKP ČISTOĆA

JKP »Čistoća« Novi Sad
Sentandrejski put 3
21000 Novi Sad

Tel : +381 21 44 36 11
Fax: + 381 21 63 34 691
e-mail : office@cistocans.co.rs
www.cistocans.co.rs
Građani mogu da se obrate za sva pitanja CALL CENTRU JKP „ČISTOĆA“ na broj 021/63-33-884

Najčešća pitanja i odgovori
KAKO DA IZNAJMIM VELIKI KONTEJNER ZA KABASTI OTPAD?
Građani mogu iznajmiti kontejner od 5m³ za krupan i građevinski otpad prilikom renoviranja kuća i stanova, čišćenja podruma ili tavana, po utvrđenom cenovniku za neobavezne usluge, koji iznosi 2.120,00 din + pdv. Kontejner postavljamo na dogovorenu adresu, na kojoj stoji 24 sata. Potrebno je da se građani obrate Službi za iznošenje smeća na telefon 021/ 44-36-11 lok. 126 kako bi se ugovorio termin.
KOME DA PRIJAVIM DIVLJU DEPONIJU?
Postojanje divlje deponije mora se prijaviti Komunalnoj inspekciji grada Novog Sada.
JKP „Čistoća“ uklanja divlju deponiju tek po dobijanju naloga za čišćenje od Komunalne inspekcije.
UGOVORI O ČIŠĆENJU SA ORGANIZATORIMA JAVNIH MANIFESTACIJA
Procedura angažovanja JKP „Čistoća“ Novi Sad na vršenju usluge čišćenja i uređenja javnih površina prilikom održavanja javnih manifestacija važi za sva pravna lica i udruženja građana koji su organizatori javnih manifestacija u Novom Sadu.
Organizatori javnih manifestacija da bi dobili saglasnost za održavanje manifestacije od Gradske uprave za komunalne poslove, između ostalog moraju da navedenoj Upravi dostave i Ugovor o vršenju usluga čišćenja i uređenja potpisan od strane JKP „Čistoća“ Novi Sad.
Da bi pribavili potreban Ugovor, pravna lica i udruženja građana kao organizatori moraju da se obrate JKP „Čistoća“ Novi Sad pismeno i navedu tačnu lokaciju, veličinu površine koju žele da zauzmu i broj dana trajanja manifestacije, kao i opis manifestacije. Nakon toga, JKP „Čistoća“ Novi Sad na osnovu Cenovnika neobaveznih usluga pravi ponudu, a pravno lice potom u pisanoj formi potvrđuje da li ponudu prihvata ili ne prihvata.
Ukoliko je ponuda prihvaćena JKP „Čistoća“ Novi Sad pravi Ugovor o vršenju usluga čišćenja i uređenja u šest primeraka, koji potom potpisuje Direktor JKP „Čistoća“ i odgovorno lice organizatora. Ugovor se potpisuje u prostorijama JKP „Čistoća“ Novi Sad. Potrebno je da odgovorno lice sa sobom ponese pečat svoje organizacije.
Za bilo kakve dodatne informacije, možete se obratiti Službi komercijale na broj telefona 021/443-611 lokali 124 i 147.
UKLANJANJE UGINULIH I PREGAŽENIH ŽIVOTINJA?
Ukoliko građani vide na kolovozima pregažene životinje ili se desi da im u domaćinstvima uginu domaće životinje i kućni ljubimci, treba da se jave Službi za uklanjanje uginuća na broj telefona 021/6419-021.