Читај ми

УНИШТАВАЊЕ АМРОЗИЈЕ У ПРИГРАДСКИМ НАСЕЉИМА

Среда, 18. август 2010. године
11,00 часова
Футог – крај Козарачке улице
(ПОСЛЕ РОДИЋ ДИСКОНТА У УЛИЦИ ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ - ДРУГА УЛИЦА ДЕСНО)

У циљу сумирања досадашњих резултата овогодишње акције сузбијања амброзије, градоначелник Новог Сада Игор Павличић, заједно са директорком ЈКП Градско зеленило Наташом Рашетом, главним комуналним испектором Срђаном Јаковљевим и проф. Бранком Констатиновић са Пољопривредног факултета у Новом Саду, обићи ће кошење амброзије на парцели у приградском насељу Футог која је захваћена великом концентрацијом једне од најопаснијих алергених биљака у свету.

Град Нови Сад води организовану акцију сузбијања амброзије на јавним зеленим површинама града и градских насеља. Како се број алергичних особа из године у годину повећава, само интензивном акцијом сузбијања амброзије може се постићи позитиван ефекат смањења количине полена у ваздуху. Ове године обезбеђено је 26.300.000,00 динара за механичко и хемијско уклањање амброзије и 2.300.000,00 динара за картирање терена.

НАПОМЕНА: за представнике медија обезбеђен је превоз, а полазак је планиран најкасније у 10.15 часова, код рампе, код хотела Путник.

Нови Сад, 17. август 2010. године