Читај ми

РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦА И ИГРАЛИШТА НА САЛАЈЦИ

Град Нови Сад, водећи рачуна о равномерном развоју, континуирано предузима мере како би се побољшали услови живота у свим деловима града. Поправку путева, тротоара, канала и зелених површина, Град планира и реализује у складу са потребама становника који живе у одређеном насељу, а као производ инфраструктурних радова обезбеђује се квалитетнији живот свих суграђана. У току јула, интензивирају се радови на Салајци где су у плану радови којима ће бити олакашано комплетно функционисање тог дела града.

Као један од недостатака ове урбане целине, годинама се истиче недовољан број спортских и рекреативних површина. Становници Салајке ће у наредном периоду постати богатији за један нови терен, док ће стари терен код комплекса око рукометног клуба бити потпуно реконструисан и поред њега ће бити постављено дечје игралиште са реквизитима.

Предвиђени радови на територији Салајке подразумевају комплетну реконструкцију четири прометне улице, а то су Граничарска улица, Улица Саве Ђисалова, Улица Давида Ратковића и Улица Станка Пауновића. Реконструкција раскрснице у Улици Теодора Мандића и Сентандрејског пута, као и проширење Сентандрејског пута до моста на каналу ДТД, олакшаће саобраћање возила у том делу града. Поправка коловоза, тротоара и паркинга, уследиће и у Улици Радоја Домановића испред Основне школе „Вук Караџић“, а радови на ревитализацији тротоара изводиће се дуж Шајкашке и Темеринске улице.

Очишћен је простор уз канал ДТД од 10 000 м2 на крају Улице Петра Дрезгића, а након што се ово, деценијама запуштено, подручје ревитализује Салајчани ће поново имати своје некада омиљено место за разоноду и одмор на каналу. После генералног уређења целог комплекса, биће постављени спортски и дечји реквизити и уређен паркинг, а Град ће наставити редовно да одржава цео комплекс.

Нови Сад, 26. јул 2011. године