Читај ми

НОВИ САД ОПШТИНА СА ПОВОЉНИМ ПОСЛОВНИМ ОКРУЖЕЊЕМ

Заменик градоначелника Новог Сада мр Зоран Мандић, покрајински секретар за рад, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин и извршни директор београдске Националне алијансе за локални економски развој - НАЛЕД Виолета Јовановић потписали су у Влади АП Војводине Споразум о сарадњи на реализацији пројекта „Сертификација општина са повољним пословним окружењем на територији АП Војводине“.

Програм сертификације има за циљ да побољша сарадњу свих оних актера који су укључени у процес привлачења и реализације страних инвестиција као и да промовише стандарде који стварају повољну пословну климу.

- Нови Сад је препознао интересе добијања сертификата, јер ће им он бити додатна гаранција за привлачење инвестиција, али и прилика за побољшање рада администрације. Данас је изузетна конкуренција у привлачењу инвестиција међу општинама у Војводини, Србији и широј регији, а добијањем овог документа Нови Сад ће потенцијалним инвеститорима потврдити да обезбеђује конкурентно пословно окружење које погодује развоју постојећих предузећа и привлачи нове домаће и стране инвеститоре – рекао је заменик градоначелника мр Зоран Мандић.

Овај програм спроводи Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД), која сарађује са Министарством економије и регионалног развоја, Покрајинским секретаријатом за рад, запошљавање и равноправност полова, Агенцијом за страна улагања и промоцију извоза и Мега програмом УСАИД-а за подршку економском развоју општина у Србији.

Нови Сад, 12. јул 2011. године