Čitaj mi

NOVI SAD OPŠTINA SA POVOLJNIM POSLOVNIM OKRUŽENJEM

Zamenik gradonačelnika Novog Sada mr Zoran Mandić, pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Vasin i izvršni direktor beogradske Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj - NALED Violeta Jovanović potpisali su u Vladi AP Vojvodine Sporazum o saradnji na realizaciji projekta „Sertifikacija opština sa povoljnim poslovnim okruženjem na teritoriji AP Vojvodine“.

Program sertifikacije ima za cilj da poboljša saradnju svih onih aktera koji su uključeni u proces privlačenja i realizacije stranih investicija kao i da promoviše standarde koji stvaraju povoljnu poslovnu klimu.

- Novi Sad je prepoznao interese dobijanja sertifikata, jer će im on biti dodatna garancija za privlačenje investicija, ali i prilika za poboljšanje rada administracije. Danas je izuzetna konkurencija u privlačenju investicija među opštinama u Vojvodini, Srbiji i široj regiji, a dobijanjem ovog dokumenta Novi Sad će potencijalnim investitorima potvrditi da obezbeđuje konkurentno poslovno okruženje koje pogoduje razvoju postojećih preduzeća i privlači nove domaće i strane investitore – rekao je zamenik gradonačelnika mr Zoran Mandić.

Ovaj program sprovodi Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED), koja sarađuje sa Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja, Pokrajinskim sekretarijatom za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Agencijom za strana ulaganja i promociju izvoza i Mega programom USAID-a za podršku ekonomskom razvoju opština u Srbiji.

Novi Sad, 12. jul 2011. godine