Читај ми

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О УЛАГАЊУ У ИЗГРАДЊУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКАТА И ЈАВНЕ РАСВЕТЕ У НОВОМ САДУ

Градоначелник Новог Сада Игор Павличић и директор Електровојводине а.д. др Тихомир Симић потписали су Споразум између Града Новог Сада и Електровојводине а. д. о заједничком улагању средстава за потребе изградње 40 електроенергетских објеката и објеката јавне расвете у Новом Саду.

Објекти ће бити изграђени у току 2011. и 2012. године, а након изградње, електроенергетски објекти представљаће основна средства Електрoвојодине, а јавно осветљење основно средство Града Новог Сада. Приближна вредност пројеката чију реализацију предвиђа Споразум је 246.000.000,00 динара, с тим да Град покрива 1/3, а Електрoвојводина 2/3 укупних средстава.

- Електровојводина представља важан део комуналног система Новог Сада и имамо доста додирних тачака када је реч о решавању важних инфраструктурних питања. Сведоци смо сталног повећања потрошње свих врста енергије што представља главни узрок проблема у системима. Наш заједнички циљ је да грађани добију што квалитетнију услугу и производ, и потписивање овог споразума допринеће бољој међусобној координацији и бржем решавању евентуалних проблема – нагласио је градоначелник Павличић и захавлио се Елeктровојводини без чије помоћи, како је оценио, не би могле да се реализују важне инвестиције у тој области.

Према речима Тихомира Симића Електровојводина која представља водећег инвеститора, у свом пословању руководи се принципом да општи развој заједнице није питање појединачних акција, већ захтева координацију и удруживање, а све у циљу бољег живота грађана.
 

Нови Сад, 27. јун 2011. године