Čitaj mi

POTPISAN SPORAZUM O ULAGANJU U IZGRADNJU ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA I JAVNE RASVETE U NOVOM SADU

Gradonačelnik Novog Sada Igor Pavličić i direktor Elektrovojvodine a.d. dr Tihomir Simić potpisali su Sporazum između Grada Novog Sada i Elektrovojvodine a. d. o zajedničkom ulaganju sredstava za potrebe izgradnje 40 elektroenergetskih objekata i objekata javne rasvete u Novom Sadu.

Objekti će biti izgrađeni u toku 2011. i 2012. godine, a nakon izgradnje, elektroenergetski objekti predstavljaće osnovna sredstva Elektrovojodine, a javno osvetljenje osnovno sredstvo Grada Novog Sada. Približna vrednost projekata čiju realizaciju predviđa Sporazum je 246.000.000,00 dinara, s tim da Grad pokriva 1/3, a Elektrovojvodina 2/3 ukupnih sredstava.

- Elektrovojvodina predstavlja važan deo komunalnog sistema Novog Sada i imamo dosta dodirnih tačaka kada je reč o rešavanju važnih infrastrukturnih pitanja. Svedoci smo stalnog povećanja potrošnje svih vrsta energije što predstavlja glavni uzrok problema u sistemima. Naš zajednički cilj je da građani dobiju što kvalitetniju uslugu i proizvod, i potpisivanje ovog sporazuma doprineće boljoj međusobnoj koordinaciji i bržem rešavanju eventualnih problema – naglasio je gradonačelnik Pavličić i zahavlio se Elektrovojvodini bez čije pomoći, kako je ocenio, ne bi mogle da se realizuju važne investicije u toj oblasti.

Prema rečima Tihomira Simića Elektrovojvodina koja predstavlja vodećeg investitora, u svom poslovanju rukovodi se principom da opšti razvoj zajednice nije pitanje pojedinačnih akcija, već zahteva koordinaciju i udruživanje, a sve u cilju boljeg života građana.
 

Novi Sad, 27. jun 2011. godine