Читај ми

НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА ГРАДА НОВОГ САДА УПУЋЕН НА ЈАВНУ РАСПРАВУ

Нацрт Стратегије привредног развоја Града Новог Сада утврђен је на седници Градског већа oдржаној 27. октобра 2009. године, и биће упућен на Јавну расправу. Јавна расправа се организује ради прикупљања мишљења и сугестија грађана и њихових удружења, заинтересованих правних лица и стручне јавности о Нацрту Стратегије привредног развоја Града Новог Сада, а биће обављена у периоду од 28. октобра до 11. новембра 2009. године.

Нацрт Стратегије биће достављен свим месним заједницама на територији Града Новог Сада, где ће грађани моћи да ставе своје сугестије и предлоге у гласачке кутије. Један дан у току јавне расправе у Скупштини Града Новог Сада, представници Канцеларије за локални економски развој и USAID – а примаће све грађане који желе да јавно изнесу своје мишљење о Нацрту Стратегије, о чему ће јавност бити благовремено информисана путем сајта Града Новог Сада (www.novisad.rs). Уколико буде примедби и сугестија које захтевају суштинске измене у Нацрту Стратегије, биће организована још једна седница Комисије за израду Стратегије привредног развоја Града Новог Сада.

Нацрт Стратегије привредног развоја Града Новог Сада објављен је на сајту Града Новог Сада (www.novisad.rs), а сви заинтересовани грађани могу, у току трајања Јавне расправе, доставити примедбе и сугестије на e-mail адресу: (kler@gradnovisad.org.rs) или у писаној форми на адресу Трг слободе 1, Нови Сад, Канцеларија за локални економски развој.

Служба извршних органа Града Новог Сада – Канцеларија за локални економски развој ће у року од 3 дана од дана закључења јавне расправе сумирати приспеле примедбе и сугестије, сачинити Извештај и доставити га Градском већу Града Новог Сада.

Нови Сад, 28. октобар 2009. године