Čitaj mi

NACRT STRATEGIJE PRIVREDNOG RAZVOJA GRADA NOVOG SADA UPUĆEN NA JAVNU RASPRAVU

Nacrt Strategije privrednog razvoja Grada Novog Sada utvrđen je na sednici Gradskog veća održanoj 27. oktobra 2009. godine, i biće upućen na Javnu raspravu. Javna rasprava se organizuje radi prikupljanja mišljenja i sugestija građana i njihovih udruženja, zainteresovanih pravnih lica i stručne javnosti o Nacrtu Strategije privrednog razvoja Grada Novog Sada, a biće obavljena u periodu od 28. oktobra do 11. novembra 2009. godine.

Nacrt Strategije biće dostavljen svim mesnim zajednicama na teritoriji Grada Novog Sada, gde će građani moći da stave svoje sugestije i predloge u glasačke kutije. Jedan dan u toku javne rasprave u Skupštini Grada Novog Sada, predstavnici Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i USAID – a primaće sve građane koji žele da javno iznesu svoje mišljenje o Nacrtu Strategije, o čemu će javnost biti blagovremeno informisana putem sajta Grada Novog Sada (www.novisad.rs). Ukoliko bude primedbi i sugestija koje zahtevaju suštinske izmene u Nacrtu Strategije, biće organizovana još jedna sednica Komisije za izradu Strategije privrednog razvoja Grada Novog Sada.

Nacrt Strategije privrednog razvoja Grada Novog Sada objavljen je na sajtu Grada Novog Sada (www.novisad.rs), a svi zainteresovani građani mogu, u toku trajanja Javne rasprave, dostaviti primedbe i sugestije na e-mail adresu: (kler@gradnovisad.org.rs) ili u pisanoj formi na adresu Trg slobode 1, Novi Sad, Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj.

Služba izvršnih organa Grada Novog Sada – Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj će u roku od 3 dana od dana zaključenja javne rasprave sumirati prispele primedbe i sugestije, sačiniti Izveštaj i dostaviti ga Gradskom veću Grada Novog Sada.

Novi Sad, 28. oktobar 2009. godine