Читај ми

НАПРЕДУЈУ РАДОВИ НА ГРАДИЛИШТУ У РАДНОЈ ЗОНИ „СЕВЕР 4“

Градоначелник Новог Сада Милош Вучевић заједно је са председником Владе Војводине Игором Мировићем обишао градилиште у новосадској индустријској зони „Север 4“ где се изводе радови на инфраструктурном опремању те локације. Они су том приликом поставили временску капсулу у градилиште, у коју су убацили поруке написане тим поводом и затим убацили по један новчић. 

Тај целокупан пројекат подразумева комплетно инфраструктурно опремање преко 190 000 м² у радној зони „Север 4“, на потезу од залеђа Рафинерије „Нови Сад“ до аутопута Београд-Суботица. На основу урбанистичког плана, издвојене су две парцеле, од осам и од шест хектара, које се приоритетно приводе намени, као и површине намењене приступним саобраћајницама и пратећој инфраструктури. На основу Одлуке Скупштине Града из децембра 2015. године, потписан је Споразум са компанијом Лир о уређењу парцеле од осам хектара и изградњи производне хале.

- Сведоци смо да се пројекат изградње нове фабрике у Новом Саду реализује веома успешно, а то поред изградње саме хале, подразумева и комунално опремање ове индустријске зоне уз ауто-пут. То је свакако једна од највећих и најконкретнијих инвестиција у граду која буди оптимизам, а ускоро ћемо овде имати једну велелепну халу у коју ће неколико хиљада људи свакодневно долазити на посао. Поред изградње ове фабрике, која већ има као вишегодишњег закупца компанију Лир, ми ћемо аутоматски поред тих осам хектара опремити и шест хектара суседних парцела које ћемо одмах понудити наредним инвеститорима. Такође, заједно са Републиком и Покрајином смо спремни да опремамо и преосталих 30 хектара слободног земљишта, односно да комплетирамо Радну зону „Север 4“. Моја порука, исписана и на хартији убаченој у тзв. временску капсулу данас, јесте да је тежња да се фабрике у Новом Саду отварају, а не да се затварају – рекао је градоначелник Милош Вучевић и додао да су пројект-менаџери компаније Лир у током обиласка градилишта изразили задовољство, што се Град придржава рокова према уговореним плановима.

Председник Владе Војводине Игор Мировић изразио је  задовољство, што је по први пут на градилишту тог великог индустријског комплекса, који не представља само халу коју ће користити компанија Лир, већ ће постати значајна индустријска зона у том делу града.

- Верујем да ће се у склопу наше нове политике окупљања око пројеката, односно заједничког рада Владе Републике Србије, покрајинске владе и Града Новог Сада, наставити са изградњом инфраструктуре за додатно опремање 30 хектара индустријске зоне који представљају развојну шансу за Нови Сад. То је нешто на чему ћемо радити наредних година, јер је један од приоритета економског развоја АП Војводине да се пре свега развијају радне, индустријске, агроиндустријске и пословне зоне и да компаније попут Лира у што већем броју долазе у све општине у Војводини – рекао је Игор Мировић и нагласио да је на своју поруку, стављену у временску капсулу, записао да је изградња зоне „Север 4“ најбоља слика убрзаног економског развоја града.

ЈП „Завод за изградњу града“ је овлашћено да у име и за рачун Града буде инвеститор изградње хале која je намењена за производну делатност, спратности је П и П+1, а укупна површина износи 28 500 м².

Нови Сад, 25. јул 2016. године