НАБАВКA УСЛУГЕ - УКЛАЊАЊА НЕРЕГИСТРОВАНИХ ВОЗИЛА, ОДНОСНО ВОЗИЛА ЧИЈОЈ JЕ РЕГИСТРАЦИОНОЈ НАЛЕПНИЦИ ИСТЕКАО РОК ВАЖЕЊА, ХАВАРИСАНИХ ИЛИ ОДБАЧЕНИХ ВОЗИЛА, ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА, ПРИКЉУЧНЕ ОПРЕМЕ, ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНА, КАМП ОПРЕМЕ, КАМП КУЋИЦЕ И КАМП ВОЗИЛА