НАБАВКA УСЛУГА–УКЛАЊАЊЕ НЕРЕГИСТРОВАНИХ ВОЗИЛА, ОДНОСНО ВОЗИЛА ЧИЈОЈ ЈЕ РЕГИСТРАЦИОНОЈ НАЛЕПНИЦИ ИСТЕКАО РОК ВАЖЕЊА, ХАВАРИСАНИХ ИЛИ ОДБАЧЕНИХ ВОЗИЛА ( ШИФРА: БП-У-3/2023)