НАБАВКА И УГРАДЊА ОПРЕМЕ ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈУ И ГРЕЈАЊЕ У ПЦ АПОЛО, ШИФРА:ОП-16/2019.