NABAVKA I UGRADNјA OPREME ZA KLIMATIZACIJU I GREJANјE U PC APOLO, ŠIFRA:OP-16/2019.