Набавка ГИС и CAD софтвера и ИТ, штампарске и GPS опреме за пројекат: Веб-портал за инвеститоре са ГИС-ом

Град Нови Сад намерава да додели уговор о набавци за Набавку ГИС и CAD софтвера и ИТ, штампарске и GPS опреме за пројекат "Веб-портал за инвеститоре са ГИС-ом" у Новом Саду уз финансијску помоћ из ИПА програма Европске уније, у оквиру програма Exchange 3. Тендерски досије доступан је у Граду Новом Саду, Трг слободе 1, 21000 Нови Сад, и објављен је на вебсајту Уговорног тела: http://www.novisad.rs/aktuelni-dokumenti.
Рок за предају понуда је 25. април 2011. године, 12.00 часова. Евентуалне додатне информације или објашњења/питања биће објављена на вебсајту Уговорног тела: http://www.novisad.rs/aktuelni-dokumenti.