Nabavka GIS i CAD softvera i IT, štamparske i GPS opreme za projekat: Veb-portal za investitore sa GIS-om

Grad Novi Sad namerava da dodeli ugovor o nabavci za Nabavku GIS i CAD softvera i IT, štamparske i GPS opreme za projekat "Veb-portal za investitore sa GIS-om" u Novom Sadu uz finansijsku pomoć iz IPA programa Evropske unije, u okviru programa Exchange 3. Tenderski dosije dostupan je u Gradu Novom Sadu, Trg slobode 1, 21000 Novi Sad, i objavljen je na vebsajtu Ugovornog tela: http://www.novisad.rs/aktuelni-dokumenti.
Rok za predaju ponuda je 25. april 2011. godine, 12.00 časova. Eventualne dodatne informacije ili objašnjenja/pitanja biće objavljena na vebsajtu Ugovornog tela: http://www.novisad.rs/aktuelni-dokumenti.