Међународна бициклистичка рута Дунав (International Danube Bicycle Route)

Циљ пројекта је развој рекреативног туризма у прекограничној регији који, као један од облика селективног туризма у последњих неколико година бележи велики раст. Пројекат је фокусиран на развој циклотуризма, на подизању свести о бициклу као еколошки прихватљивом превозном средству те на промоцију дунавске бициклистичке регије и међународне бициклистичке руте Euro Velo 6, која се протеже од Атлантика до Црног мора.  Један од главних резултата овог пројекта је израда студије изградње бициклистичке стазе од граничног прелаза Илок-Бачка Паланка до Новог Сада. Пројекат је реализован у партнерству Вуковарско - сремске жупаније, Осијечко - барањске жупаније, Туристичка заједница Вуковарско – сремске жупаније  и општина Бачка Паланка, Бач и Бачки Петровац и Града Новог Сада.

Укупна вредност пројекта износи 348.489,25 ЕУР, а вредност буџета који се односи на партнере из Републике Србије износи 170.000,00 EUR.