Međunarodna biciklistička ruta Dunav (International Danube Bicycle Route)

Cilј projekta je razvoj rekreativnog turizma u prekograničnoj regiji koji, kao jedan od oblika selektivnog turizma u poslednjih nekoliko godina beleži veliki rast. Projekat je fokusiran na razvoj cikloturizma, na podizanju svesti o biciklu kao ekološki prihvatlјivom prevoznom sredstvu te na promociju dunavske biciklističke regije i međunarodne biciklističke rute Euro Velo 6, koja se proteže od Atlantika do Crnog mora.  Jedan od glavnih rezultata ovog projekta je izrada studije izgradnje biciklističke staze od graničnog prelaza Ilok-Bačka Palanka do Novog Sada. Projekat je realizovan u partnerstvu Vukovarsko - sremske županije, Osiječko - baranjske županije, Turistička zajednica Vukovarsko – sremske županije  i opština Bačka Palanka, Bač i Bački Petrovac i Grada Novog Sada.

Ukupna vrednost projekta iznosi 348.489,25 EUR, a vrednost budžeta koji se odnosi na partnere iz Republike Srbije iznosi 170.000,00 EUR.