Lokalni glasovi za pobolјšanu inkluziju

Projekat predstavlјa doprinos smanjenju nejednakosti i unapređenju socijalne i ekonomske inkluzije Roma u Novom Sadu i omogućava realizaciju pojačanih efikasnih modela saradnje za uklјučivanje Roma na tržište rada, kao i povećane i promovisane mogućnosti prihodovanja Roma u Novom Sadu, usmerene na inkluzivno tržište rada i otvaranje novih radnih mesta. Najvažnije grupe aktivnosti su povezivanje sa lokalnim privrednicima i kompanijama i njihovo uklјučivanje u mere pobolјšanja zapošlјivosti romske zajednice, potom jačanje kompetencija i veština Roma kroz obuke za deficitarna zanimanja i obuke na radnom mestu, uz promociju projekta kroz produkciju filma i organizaciju konferencija. Projekat je finansiran od strane IPA - EU support to Roma Inclusion Strengthening Local Communities Towards Roma Inclusion, a realizuje ga Gradska uprava za privredu u ulozi projektnog partnera.