ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА КОЈИМ СЕ ОМОГУЋАВА ИЗРАДА, ДОНОШЕЊЕ И ПРОМОЦИЈА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ПОЛИТИКЕ ЗА МЛАДЕ ГРАДА НОВОГ САДА