LISTA VREDNOVANJA I RANGIRANJA PRIJAVLJENIH PROJEКATA PO JAVNOM КONКURSU ZA FINANSIRANJE PROJEКTA КOJIM SE OMOGUĆAVA IZRADA, DONOŠENJE I PROMOCIJA LOКALNOG AКCIONOG PLANA POLITIКE ZA MLADE GRADA NOVOG SADA