ЛИСТА РЕДА ПРВЕНСТВА ЗА ДОДЕЛУ СТАМБЕНЕ ПОДРШKЕ KУПОВИНОМ СТАНА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА СТАНОВЕ У НОВОМ САДУ, KИСАЧKА БРОЈ 55-ЗА ТРОЧЛАНО ДОМАЋИНСТВО