LISTA REDA PRVENSTVA ZA DODELU STAMBENE PODRŠKE KUPOVINOM STANA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NOVOG SADA ZA STANOVE U NOVOM SADU, KISAČKA BROJ 55-ZA ТROČLANO DOMAĆINSTVO