NOVI MOST PREKO DUNAVA U PRODUŽETKU BULEVARA EVROPA OBILAZNICA OKO NOVOG SADA

Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije od 21.05.2020. godine, Projekat izgradnje mosta – obilaznice oko Novog Sada, sa pristupnim saobraćajnicama, prepoznaje se kao projekat izgradnje i rekonstrukcije javne linijske saobraćajne infrastrukture, od posebnog značaja za Republiku Srbiju Novi most preko Dunava povezuje Bulevar Evrope i državni put IIA-119 na desnoj obali.

Radovi su započeti 2022. godine, a vrednost radova iznosi 175,5 miliona evra.

Trasa mosta sa navoznim rampama počinje uklapanjem u Bulevar Evrope, a zatim pravcem prelazi preko postojeće kružne raskrsnice Bulevara Evropa i Bulevara patrijarha Pavla i buduće kružne raskrsnice sa ulicom Heroja Pinkija. Nakon toga planirana trasa ukršta se sa budućom kružnom raskrsnicom sa Ulicom 1300 kaplara, prelazi odbrambeni nasip, a potom se ukršta sa planiranom kružnom raskrsnicom na Ribarskom ostrvu. Ukupna dužina navoznih rampi iznosi 1.760m.

Nakon rukavca Dunava započinje glavna mostovska konstrukcija dužine 640m, koja se završava na Kameničkoj strani uklapanjem u novu kružnu raskrsnicu sa državnim putem IIA reda br.119 i Karađorđevom ulicom u Sremskoj Kamenici.

Poprečni profil glavne mostovske konstrukcije čine dva kolovoza sa po dve saobraćajne trake, obostrane pešačke i biciklističke staze.
Ukupna dužina mosta sa navoznim rampama iznosi 2,4 km.

Most će značajno uticati na rasterećenje saobraćajnih tokova, povezivanjem saobraćaja sa Fruškogorskim koridorom na sremskoj strani i preko Bulevara Evrope, auto-putem E-75 koji predstavlja koridor od međunarodnog značaja. Most će svojom pozicijom i planski predviđenim vezama na najefikasniji način rasteretiti najfrekventnije saobraćajnice grada Novog Sada.