Пројекти

19.04.2013 - 14:05
Gradu Novom Sadu, kao nosiocu projekta je u partnerstvu sa Kistelek Környéki Települések Többc...
19.04.2013 - 13:35
U okviru IPA prekograničnog programa Mađarska – Srbija, odobrena su sredstva za projekat „Zaštita životne...
19.04.2013 - 13:06
U okviru IPA prekograničnog programa Mađarska – Srbija, odobrena su sredstva za projekat „Zaštita životne...
19.04.2013 - 12:54
U okviru IPA prekograničnog programa Hrvatska – Srbija, odobrena su sredstva za projekat „Obnovlјiva energija u...
30.08.2012 - 11:20
U okviru konkursa Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Gradu Novom Sadu, putem Agencije za...
20.04.2012 - 09:21
Projekat „EKOprofit“ zajedno su pokrenuli Grad Novi Sad, Austrijska agencija za razvoj i konzorcijum Denkstatt GmbH...
20.04.2012 - 09:19
Projekat „Usluge kućne nege u Novom Sadu“ / „Home care services in Novi Sad“ realizuje Grad Novi Sad...
20.04.2012 - 09:18
Muzej Grada Novog Sada je u partnerstvu sa Evroregijom Dunav-Kriš-Moriš-Tisa implementirao projekat pod nazivom...
20.04.2012 - 09:17
Kao pobedniku takmičenja lokalnih samouprava u upravlјanju finansijama i kreditnoj sposobnosti, međunarodna agencija "Moody...