USLUGE KUĆNE NEGE U NOVOM SADU

Projekat „Usluge kućne nege u Novom Sadu“ / „Home care services in Novi Sad“ realizuje Grad Novi Sad preko Gradske uprave za socijalnu i dečju zaštitu u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad i Novosadskim humanitarnim centrom. Cilј projekta je doprinos procesu integracije izbeglih lica i interno raselјenih lica u Srbiji i njihovom jednakom učešću u društvu. Namera je da se unaprede kapaciteti za samostalan život najugroženijih izbeglica, interno raselјenih lica i lokalnog stanovništva, čime će se doprineti rešavanju egzistencijelnih problema ugroženih građana u Novom Sadu. Ukupna vrednost projekta je 111.160,00 eura, a vrednost donacije 99.960,00 eura.