Doprinos unapređenju energetske efikasnosti javnih objekata na teritoriji Grada Novog Sada i Opštine Temerin

U okviru konkursa Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Gradu Novom Sadu, putem Agencije za energetiku Grada Novog Sada i Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, i Opštini Temerin, odobren je projekat „Doprinos unapređenju energetske efikasnosti javnih objekata na teritoriji Grada Novog Sada i Opštine Temerin“. Realizaciojom ovog projekta omogućene su nabavka dve termovizijske kamere, obuka za rukovanje termovizijskim kamerama, snimanje dva javna objekta - Skupštine Grada Novog Sada, Žarka Zrenjanina br. 2, Novi Sad, i Osnovne škole „Kokai Imre“, Košut Lajoša br. 31/1, Temerin, i organizacija završne konferencije u cilјu podizanja svesti javnosti o značaju energetske efikasnosti.  Ukupna vrednost projekta je 2.250.000,00 dinara, pri čemu je iznos donacije 1.145.000,00 dinara, trajanje projekta je šest meseci, a realizacija je počela u junu 2012. godine.