„Bolјi kvalitet života kroz pobolјšanje sistema palijativnog zbrinjavanja“

U okviru IPA prekograničnog programa Hrvatska – Srbija, odobrena su sredstva za projekat „Bolјi kvalitet života kroz pobolјšanje sistema palijativnog zbrinjavanja“. Nosilac projekta je Dom zdravlјa Osijek, a partner u projektu je Dom zdravlјa Novi Sad.

Cilј projekta je uspostavlјanje algoritma lečenja i pobolјšanja kvaliteta pružanja zdravstvenih i medicinskih usluga u palijativnom zbrinjavanju. Razmena znanja i dobre prakse između Republike Srbije i Republike Hrvatske kroz prezentacije i radionice, rezultiraće povećanjem broja stručnjaka upoznatih sa savremenim metodama u lečenju, smanjenjem medicinskog otpada i troškova uz približavanje savremenih materijala svim pacijentima. Projektom je predviđeno pružanje psihosocijalne podrške pacijentima i njihovim porodicama, kako bi se smanjio uticaj bolesti na psihološkom aspektu. Predviđeno je i da zdravstveni radnici promovišu svoj rad kroz promotivne materijale namenjene stručnom kadru, kao i pacijentima i njihovim porodicama. Ukupna vrednost projekta iznosi 97.932,56 evra, od čega vrednost projekta koja se odnosi na Dom zdravlјa Novi Sad iznosi 51.392,24 evra.