КОНТРОЛНE ЛИСТE ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ-ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И ЗАКОНСКУ РЕГУЛАТИВУ-ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ