KONTROLNE LISTE GRADSKE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE-OBLAST GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE I ZAKONSKU REGULATIVU-OBLAST GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE