Конкурс за пријем 20 практиканата за реализацију програма EcoProfit Нови Сад 2012 - 2013

1. Упознавање са Програмом

Град Нови Сад одлучио је да започне примену програма EcoProfit Нови Сад.
EcoProfit Нови Сад 2012 - 2013 је консултативни програм, финансиран од стране Аустријске агенције за развој (Austrian Development Agency) и Града Новог Сада, за 15 компанија без обзира на њихову величину. Ове компаније ће кроз реализацију програма усвојити начине пословања помоћу којих ће смањити трошкове и негативан утицај на животну средину. Циљ програма је смањење количине отпада и емисије штетних материја као и примена еколошких стандарда у њиховом третману. За компаније које се укључе биће обезбеђена обука у трајању од 8 месеци кроз 6 радионица и 6 дана индивидуалних консултација. Кроз обуку компаније ће стећи знање како да:
- оснују ефикасан пројектни тим,
- направе „Input/Output“ анализу,
- процене тренутно стање и створе услове за примену концепта Чистије производње,
- препознају, анализирају и примене мере које ће смањити трошкове и негативан утицај на животну средину.

2. EcoProfit програм за обуку заинтерсованих практиканата

EcoProfit Нови Сад је програм у оквиру којег ће се 20 заинтересованих практиканата квалификовати за Консултанте у еколошком пословању.
Програм за практиканте траје 10 месеци и обухвата:
- 4 дана основне обуке кроз радионице,
- 6 полудневних обука (током 8 месеци) кроз практичан рад - као помоћни консултант у компанијама у којима се спроводи EcoProfit програм,
- месечне састанаке на којима ће се практиканти припремати за рад у пракси.

Потребне квалификације:
- универзитетска диплома (минимум Bachelor),
- техничко искуство (пожељна инжењерска струка),
- заинтересованост за пружање услуга еко-саветовања (у еколошки чистијој производњи, еко-менаџменту...); пожељно искуство на пословима у области заштите животне средине,
- неопходан напредни ниво познавања Енглеског језика (писани и вербални),
- напредно коришћење MS Еxcel-а и MS Word-а,
- комуникативност, отвореност за сарадњу и проширивање видика.

Опис задужења:
- учешће у свим радионицама у оквиру обуке,
- помоћ при саветовању компанија,
- испуњавање задатака у периоду између радионица и саветовања
Обука је бесплатна.

3.Временски оквир
- програм ће трајати од мартa 2012. до јануара 2013. године
- обука ће трајати оквирно 20 дана

4. Пријава
CV и пропратно писмо на енглеском језику најкасније до 12. марта 2012. године. послати на следећу e-mail адресу:
zivotnasredina@uprava.novisad.rs


Корисни линкови:
http://www.environovisad.org.rs/
http://www.denkstatt.at/home.html
http://www.wien.gv.at/english/environment/protection/eco/

 


Selection of 20 trainees for the EcoProfit Program 2012 – 2013 in Novi Sad

1. Background:
The city government of Novi Sad decided to implement EcoProfit in Novi Sad.
EcoProfit Novi Sad 2012 - 2013 is a consulting program financed by the Austrian De-velopment Agency and the City of Novi Sad for 15 companies to realize projects to reduce costs and environmental impact. The focus of the EcoProfit method is prevention and reduc-tion of waste and emissions instead of disposal and treatment. Within 8 months, 6 workshops are performed and 6 days of individual consulting per company are provided. Thus the com-panies get the know-how:
- how to build up an efficient project team
- how to make an Input/Output analysis
- how to perform a Cleaner Production assessment
- how to identify measures to reduce costs and environmental impact
- how to plan and realize measures to reduce costs and environmental impact


2. EcoProfit Trainee Program
EcoProfit Novi Sad provides a Trainee Program to qualify 20 interested candidates for environmental consulting in businesses.
The Trainee Program will take 10 months and contains:
- 4 days of basic training workshops
- 6 half-days (within 8 months) of training on the job as assisting consultants in EcoProfit-companies
- Monthly calibration for preparing the training on the job

The trainees have to:
- count with a bachelor degree minimum
- have technical background (e.g. engineering)
- show credible interest in providing environmental consulting services (Cleaner Produc-tion, Environmental Management Systems, etc.) in the future; experience in environ-mental issues desirable
- participate in all training workshops
- assist in consulting the companies
- fulfil assisting tasks between the workshops and the consultancy
- be perfect in written and spoken English (indispensable)
- advanced user of MS excel and MS word
- be openminded and dispose of good communication skills
The training is free of charge.


3. Timeframe and scale
- from March 2012 to January 2013
- approx 20 days


4. Application
Send CV and personal project references until 12th of March 2012 to following mail address:
zivotnasredina@uprava.novisad.rs