Каменички парк

Каменички парк је подигнут око дворца породице Марцибањи де Пухо изграђеног 1797-1811. године и реконструисаног и дограђеног 1834-1836.године, када је уређен на површини од око 28 хектара. Организован је у мешовитом стилу, са веома малим класично уређеним партером око саме зграде дворца и пространим пејзажним делом на коме су заступqени масиви високих стабала већином аутохтоних врста дендрофлоре који су испресецани пространим травњацима. Подигнут је на нагнутом терену и свим својим елементима је прилагођен пластици терена.
Очуваност планске организације простора према првобитном пројектантском решењу, богатство дендрофлоре и остаци очуваних оригиналних вртно-архитектонских елемената чине парк јединственим и представљају његову основну вредност.
Положај Каменичког парка у односу на град Нови Сад чини га посебно атрактивним за већи број посетилаца, а велика површина на којој се простире даје му значајну улогу у општем систему зеленила града. Изузетну вредност овог објекта вртне архитектуре представља и његова локација на обали Дунава. У тој чињеници леже велики потенцијали за промоцију и унапређење Каменичког парка, али под светлом заштите у смислу очувања његове вредности као историјског парка. Такође, има и васпитно-образовну, научно-истраживачку, развојну, санитарну, естетску, еколошку, психолошку и рекреативну функцију.

Каменички парк је ЗНАЧАЈНО ПРИРОДНО ДОБРО 3.категорије и од 26.децембра 2008. године, одлуком Скупштине града и званично је дат на стараwе ЈКП „Градско зеленило“.